• 0850 888 0312 Arama ve Whatsapp 7/24

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Online Havalimanı transferi rezervasyonu ödemenizi yaparken bilinmesi gerekenler.

Whatsapp Rezervasyon 7/24 Whatsapp ile Rezervasyon Yapabilirsiniz

TIKLA

YOLCU TAŞIMA VE HİZMET SÖZLESMESİ

1-Taraflar

Onay Vip Turizm Organizasyon kısaca "Onay Vip Turizm Organizasyon" olarak anılacaktır.

2-Konu İşbu sözleşme ile taraflar; Uçuş öncesi ve sonrası, kendilerince belirlenen adreslerden havaalanlarına ve tersi istikamete transferi hizmetinin sağlanması, bu hizmetin bedel karşılığı Onay Vip Turizm Organizasyon tarafından ifa edilmesi konularında aşağıdaki sözleşme koşulları çerçevesinde anlaşmışlardır. 

 

3- Hizmet ve Ödeme Bilgileri

3.1. Sözleşme bedeli KDV dahil değildir.

3.2. Özel transfer hizmetinde, sözleşmede belirtilen güzergah(lar) dışında talep edilen farklı nokta talepleri; güzergah üzerinde ve beklemesizse fiyata dahil, güzergah üzerinde değilse her farklı nokta için 20 TL yolcu tarafından bölgede ödenir.

3.3. Acente gerekli durumlarda tüketiciye bildirmek kaydı ile araç tipini aynı segment araç tipi ile değiştirebilir. Müşteri bu değişikliği kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip, ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda müşterinin tazminat hakkı doğmaz.

3.4. Bu belge ile acenteyi, aldığım hizmetler için aşağıda numarası yazılı kredi kartımla tahsil etmeye yetkili kılıyorum.

3.5. Satın alınan hizmet karşılığında fatura düzenleme süresi V.U.K. gereğince ay atlamamak koşulu ile satın alındığı tarih dahil 7 gündür.

Ödeme Şekli: Banka: Peşin Tutar: Kredi Kartı: Kart

 4-Transfer Tipi: Tek Yön(Tek/Çift Yön) 

 

 5-Araç Tipi: Müşterinin seçtiği araç tipi (Binek/Mini)

 

 6-Kişi Sayısı: Kişi sayısını müşteri belirtmek zorundadır. 

 

 7-Genel Hükümler

Yolcuların Trafik Kanunu gereği emniyet kemeri takmaları zorunludur.

Yolcu işbu sözleşmeyi sanal pos, mail order, havale veya eft ile alarak, herhangi bir sebeple imzalayamamış olsa dahi, taraflar arasında geçerli olacak sözleşme şartlarını, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, hizmeti sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı kabul etmiştir.

Müşteri işbu sözleşmeye konu transfer hizmetinden yararlanabilmek için transfer saatinden en geç 6 (altı) saat öncesinden rezervasyon yaptırmış olmalıdır. Dini ve milli bayramlarda, yılbaşı ve sair resmi tatil günlerinde transfer saatinden en geç 48(kırk sekiz) saat öncesinden rezervasyon yaptırmış olmalıdır. Rezervasyon müşteri tarafından transfer saatinden en geç 6 saat öncesine kadar iptal edilebilir. Bu durumda müşteriye bedel iadesi yapılır. Daha geç yapılan rezervasyon iptallerinde bedel iadesi yapılmaz. Transfer hizmeti esnasında kalkış noktasından varış noktasına kadar yol boyunca izlenecek güzergâh; trafik, yol durumu ve sair kriterler göz önüne alınarak münhasıran Onay Vip Turizm Organizasyon tarafından belirlenir. Müşterinin bu güzergâhı değiştirme yetkisi bulunmamaktadır. Bu kapsamda yolcunun belirlenen güzergâh arasında farklı bir lokasyona uğranması, bu lokasyonda bir süre beklenmesi talepleri kabul edilmez. Onay Vip Turizm Organizasyon yalnızca müşteriyi belli bir noktadan havaalanına veya havaalanından belli bir noktaya ulaştırmakla yükümlüdür. Onay Vip Turizm Organizasyon transfer hizmeti için; müşterinin transfer hizmetini online olarak satın aldığı esnada belirlenen yolcu sayısı ve bagaj hacmine uygun araç tahsis etmek zorundadır. Onay Vip Turizm Organizasyon; işbu sözleşme konu hizmete tahsis edeceği tüm araçların ferdi kaza sigortalarının eksiksiz yaptırılmış olacağını, araçların periyodik bakımlarının süreleri içinde yaptırılmış olacağını, araç içinde bulunması zorunlu stepne, ilkyardım malzemesi, yangın söndürme tüpü, reflektör gibi malzemelerin mevcut olacağını kabul ve taahhüt eder. Transfer esnasında meydana gelebilecek herhangi bir trafik kazası ve sair başka bir sebeple, müşterinin bedenen veya madden zarara uğraması veya taşınan eşyanın zarar görmesi durumunda işbu zararlardan Onay Vip Turizm Organizasyon sorumlu olmayacaktır. Müşteri böyle bir durumda Onay Vip Turizm Organizasyon 'un Borçlar Kanunu'nun 66. maddesinden ve mevzuatın sair hükümlerinden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak peşinen kabul ve beyan eder. İşbu sözleşmenin Onay Vip Turizm Organizasyon 'a sorumluluk yükleyen maddeleri saklıdır. Transfer hizmetine uygun aracın tahsisine rağmen müşterinin satın alma anında belirlediği kişi sayısı ve bagaj miktarının aşılması durumunda aracın yasal olarak belirlenmiş taşıma hadleri aşılmaksızın transfer gerçekleştirilir. Yasal hadleri aşan yolcu veya bagaj araca kabul edilmez. Müşterinin bu sebeple transfer hizmetinden vazgeçmesi halinde bedel iadesi yapılmaz. Müşteri, transfer noktasında araçtaki Onay Vip Turizm Organizasyon personeline hizmeti satın alan müşteri olduğunu, yasal mercilerce verilmiş kimlik belgeleriyle ve rezervasyon belgesiyle belgelemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen müşterinin transferi yapılmayacaktır. Yolcu tarafından önceden taşıma hizmeti için rezervasyonu yaptırılan ancak uçuş programlarındaki değişiklik nedeniyle oluşan durum veya operasyonel iptal ve/veya diğer gecikme durumlarında Onay Vip Turizm Organizasyon sorumlu değildir. Transfer esnasında müşteri tarafından araç içinde unutulan bilumum eşyaların kaybından veya hasarından Onay Vip Turizm Organizasyon sorumlu değildir. Ancak unutulan eşyanın Onay Vip Turizm Organizasyon personeli tarafından sonradan fark edilmesi halinde, müşterinin talebi üzerine aynı gün içinde bedel karşılığı Ankara il sınırları içinde belirtilen adrese teslim edilir.

Onay Vip Turizm Organizasyon transfer işlemi esnasında bagaj olarak çuval, sandık, koli vb. kabul etmez. Yolcunun kişi başına en fazla 15 kg bagaj hakkı vardır. Yolcudan alınmış değer beyanı yapılmayan bagajların kaybı ya da hasarı durumunda, hizmet bedeli maddi ve manevi tazminat olarak isteme hakkı müşteriye doğmaz. Müşteri transfere konu bagaj içinde yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, uyuşturucu, akıcı, kokucu, radyoaktif ve T.C. mevzuatınca taşınması ve bulundurulması yasak herhangi bir maddenin bulunmadığını kabul taahhüt ve beyan eder. Bagajlar içinde sayılan maddelerin varlığı şoför tarafından fark edilirse söz konusu bagaj araç içine kabul edilmez. Mezkûr maddelerin bagajdan tahliyesi esnasında aşağıda da belirtilen 15 (onbeş) dakikalık sürenin aşılması, bu sebeplerle transferin gerçekleşmemesi veya kaybedilen süre sebebiyle müşterinin uçuşa yetişememesi durumlarında bedel iadesi yapılmaz. Ayrıca bu durumlarda müşteri, Onay Vip Turizm Organizasyon’ na karşı herhangi bir nam altında hiçbir alacak veya hak talep edemez. Bagaj içinde; yukarıda sayılan maddelerin varlığının fark edilmesi durumunda durum Onay Vip Turizm Organizasyon tarafından derhal yetkili resmi mercilere bildirilecektir. Sayılan maddelerin varlığı şoför tarafından fark edilmeyip; transfer esnasında aracın kolluk güçleri tarafından durdurulması ve aranmasıyla tespit edilirse; Onay Vip Turizm Organizasyon’un bu sebeple uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan müşteri tarafından nakden ve defaten derhal karşılanacaktır. Müşterinin evcil hayvan transferi talepleri ve taşınacak evcil hayvanın türü hizmetin online olarak satın alınması sırasında müşteri tarafından bildirilecektir. Söz konusu bildirim olmadan hayvan transferi yapılmaz. Yanında yetişkin müşteri olmadan tek başına hayvan transferi yapılmaz. Bu koşullarla transfer edilecek hayvan, ancak her türlü sorumluluk müşteriye ait olmak üzere, özel kafesi içinde, Onay Vip Turizm Organizasyon personelinin araç içinde belirlediği bölümde taşınabilir. T.C. yasalarına göre edinilmesi, bulundurulması, transferi hukuka aykırı olan hayvanların transferi hiçbir koşulda mümkün değildir. Belli bir noktadan havaalanına transferlerde; Onay Vip Turizm Organizasyon transfer için tahsis edilen aracın transfer saatinde belirlenen noktada bulunacağını beyan ve taahhüt eder. Transfer saatinden itibaren 10 (on) dakikalık gecikme makul gecikme sayılacaktır. 10 (on) dakikayı aşan gecikme durumunda müşteri aracı beklemek zorunda değildir. Bu durumda transfer bedeli müşteriye iade edilir. Site, toplu konut gibi transfer noktalarında; site güvenlik görevlilerinin aracın siteye girişini engellemeleri sebebiyle 10 (on) dakikalık gecikme süresinin aşılması durumunda sorumluluk Onay Vip Turizm Organizasyon’a ait değildir. 10 (on) dakikanın bu şekilde aşılması ve müşterinin aracı beklememesi durumunda bedel iadesi yapılmaz.Müşteri transfer saatinde belirlenen noktada bagajlarıyla birlikte hazır bulunmak zorundadır. Müşterinin transfer saatinde transfer noktasında hazır bulunmaması halinde Onay Vip Turizm Organizasyon’ca tahsis edilen araç müşteriyi 10 (on) dakika beklemekle yükümlüdür. 10 (on) dakika sonunda müşterinin bagajlarıyla birlikte belirlenen noktaya ulaşmaması halinde aracın daha fazla bekleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Transfer noktasında Onay Vip Turizm Organizasyon personelinin aracı terk ederek bagaj, evcil hayvan kafesi taşıma, transfer edilecek yolcuya araca kadar refakat etme zorunluluğu bulunmamaktadır. On iki yaşın altındaki çocukların transferi, yanlarında yetişkin refakatçileri olmadan yapılmayacaktır. Refakatçinin alındığı noktaya geri transferi, web sitesinde geri dönüş hizmetini satın almasına bağlıdır. Transfer edilecek müşteriyle birlikte tekerlekli sandalye transferi de talep ediliyorsa bu husus müşteri tarafından hizmeti online satın alımı esnasında bildirilecektir.

Müşterinin hizmeti online olarak satın alırken belirtmesi durumunda, tahsis edilecek araç içine bir adet bebek koltuğu 20 TL karşılığında Onay Vip Turizm Organizasyon tarafından yerleştirilecektir.

İşbu sözleşmeye konu hizmetin hava ve yol koşulları, araç arızası, verilen adresi bulamama , müşteri veya şoföre ilişkin ani sağlık problemi, transfer esnasında kolluk kuvvetlerince yapılacak kontroller ve sair sebeplerle aksaması, yapılamaması durumlarında ve bu sebeplerle yolcunun uçuşa yetişememesi hallerinde; Onay Vip Turizm Organizasyon yalnızca peşin ödenen hizmet bedelinin müşteriye iadesiyle yükümlüdür. İşbu sözleşmenin bedel iadesi yapılmayacak durumları öngören hükümleri saklıdır. Müşteri bedel iadesi yükümlülüğü dışında Onay Vip Turizm Organizasyon’un uçak bileti bedeli ve sair maddi/manevi zarar tazmini yükümlülüğü bulunmadığını kabul taahhüt ve beyan ederler. Müşterinin transfer esnasında transferden vazgeçmesi durumunda; Onay Vip Turizm Organizasyon’un müşteriyi alınan noktaya geri transferi yükümlülüğü bulunmamaktadır. Aracın iş programının imkân vermemesi durumunda müşteri trafik kurallarına uygun biçimde en yakın meskun mahalde bırakılır. Böyle bir durumda bedel iadesi yapılmaz. Müşterinin transfer esnasında; eşya unutulması ve sair herhangi bir sebeple alındığı noktaya geri dönülmesi ve transferin tamamlanmasını talep etmesi durumunda, Onay Vip Turizm Organizasyon’un böyle bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Aracın iş programının imkan verdiği ölçüde müşterinin bu talebini gerçekleştirmek Onay Vip Turizm Organizasyon’un tercihine bağlıdır. Böyle bir durumda müşterinin uçuşa yetişememesi ve sair başkaca bir zarara uğramasından Onay Vip Turizm Organizasyon sorumlu değildir, bedel iadesi de yapılmaz.Transfer esnasında araç içinde taşınan yolcuların veya hayvanların herhangi bir sağlık problemi yaşamaları halinde; Onay Vip Turizm Organizasyon personeli yolcuyu derhal en yakın sağlık birimine transfer etmekte yükümlüdür. Yolcunun aksi yöndeki talebi Onay Vip Turizm Organizasyon personelini bağlamaz. En yakın sağlık birimi resmi sağlık kuruluşları olabileceği gibi özel sağlık kuruluşları da olabilecektir. Sağlık problemi yaşayan yolcunun/hayvanın en yakın sağlık birimine transferi esnasında ve sonrasında gerçekleşen ölüm, bedeni hasar, maddi manevi başkaca herhangi bir zarar Onay Vip Turizm Organizasyon’un sorumluluğunda değildir. Müşterinin talebi halinde verilen hizmete ilişkin fatura müşterice belirtilen adrese Onay Vip Turizm Organizasyon tarafından gönderilecektir.

8-Mücbir Sebep

Tarafların kendilerinden kaynaklanmayan her tür ve nitelikteki mücbir sebepler, tabiat olayları, olumsuz iklim koşulları, toplumsal olaylar, halk hareketleri, çalışma hayatındaki olumsuz gelişmeler nedeniyle meydana gelen olaylar, yasal veya yasal olmayan her türlü işçi veya işveren hareketleri, grev, lokavt, sendikal hareketler ve iş yavaşlatma eylemleri, savaş, silahlı çatışma, ihtilal, sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilanı, gruplar arası çatışma ve ayaklanmalar sonucu, işbu sözleşmeye konu yükümlülüklerini yerine getirememeleri durumunda; sayılan durumların/olumsuz etkilerinin sona ermesine kadar işbu sözleşme askıda kalacaktır. Sayılan durumların/olumsuz etkilerinin sona ermesiyle sözleşme tekrar yürürlüğe girecektir. Mücbir sebepler neticesinde tarafların yükümlülüklerini yerine getirememesi diğer tarafa fesih veya tazminat hakkı tanımaz.

9-İptal Şartları ve Diğer Hükümler Yolcunun satın aldığı kampanyalı üründe, herhangi bir sebeple iptal, değişiklik ve ücret iadesi yapılamaz. Tarih ve saati geçmiş rezervasyonların, iptal ve iade talepleri için bankaya ya da Onay Vip Turizm Organizasyon’ a yapılan başvurular geçersizdir.

10-Yetki İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü itilafların hallinde TC Kanunları uygulanacak ve Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

11-Yürürlük Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmeti alan yolcu(lar) kendi adlarına kayıt yaptırmakta görevlendirdikleri 3.kişilerin, işbu sözleşmeyi okuyup online rezervasyon yapması ile sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. Sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıklarda, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununu ve sair TC mevzuatı maddeleri uygulanır. Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Adımıza düzenlenmiş olan bu sözleşmenin tamamını, hareket tarihi ve saatini, 4925 sayılı karayolu taşıma kanununu, internet sayfasındaki bilgileri okuyup, anlayıp, kabul ederek bir nüshasını teslim aldım.

onayvipturizm.com üzerinden rezervasyon yapan her kullanıcı bu sözleşmeyi okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Onay Vip Turizm Organizasyon www.onayvipturizm.com

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) FatalErrorException

Declaration of Phalcon\Translate\Adapter\AbstractAdapter::offsetUnset() must be compatible with ArrayAccess::offsetUnset($offset)

in Unknown (line 0)